Traducció al català:
Marc Jiménez Buzzi


Museu d'Art Contemporani de Barcelona
 
Framing the Artists:
l’art i els artistes a la televisióMoltes persones només coneixen la vida i l’obra dels artistes a través de les representacions que n’ofereixen la televisió i les pel·lícules, les quals sovint posen l’accent en les personalitats dels artistes i els estereotips associats amb l’art. Aquesta imatge tan limitada dissuadeix les persones que no són del món de l’art d’establir-hi un contacte més directe: participant en debats amb artistes, visitant-ne els estudis, assistint a exposicions celebrades en escenaris de tota mena, o contemplant i reflexionant sobre les obres d’art en persona. Quan no es coneix ningú que visqui directament les dificultats, les recompenses o el tedi de la vida quotidiana de l’artista, no és estrany que les caricatures en subs-titueixin la complexitat.      -->més

 
El buit perfecte:
El mitjà de comunicació «zero» o per què no té sentit criticar la televisió
 
El comandament a distància:
Sobre el zàping, els encontres a la tercera fase i les pauses publicitàries
 

 

 

 

 

 

 

Col·lecció MACBA


© d’aquesta edició: Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i Centro Galego de Arte Contemporánea - CGAC, 2010-2011
© de la traducció Marc Jiménez Buzzi
Licencia Creative Commons