A través del bosc
Autor: Rodney Graham
Traducció al català (de l'alemany):
Marc Jiménez Buzzi


Museu d'Art Contemporani de Barcelona
 
La màgia contínua, o la màgia de l'art, aplicades a la utilitat i a la diversióDifícilment trobarem en l'art contemporani cap altre artista plàstic que en les seves imatges sobre l'art xifri la seva pròpia identitat amb tanta persistència com ho fa Rodney Graham. No hi ha ningú més que busqui en l'altre, tant com Graham, la seva pròpia persona i la representi d'una manera indirecta, per interposició de les persones imitades. Totes les obres de Rodney Graham són un autoretrat. De vegades només cal una petita informació suplementària, com, per exemple, en White Shirt (fòr Mallarmé), Spring 1993, obra que va crear el 1992 en col•laboració amb la dissenyadora de moda belga Ann Demeulemeester, una obra en què les mides de la camisa són les del propi Graham. En la majoria dels casos, però, per descobrir què constitueix el retrat xifrat de Rodney Graham en les seves obres, cal remetre's a la història de l'art, del cinema i de la música. Des que el 1920 Marcel Duchamp es va inventar un alter ego femení, al qual va posar el pseudònim de Rose Sélavy, els jocs de l'artista amb la seva identitat pertanyen al repertori dels temes de l'art del segle XX. Si en els Untitled Film Stills dels anys 1977- 1980 Cindy Sherman imita personatges femenins de la història del cinema, o, dins el repertori clàssic de la història de l'art, els autoretrats de Max Beckmann presenten una menor càrrega psicològica, al llarg de tota la producció de Rodney Graham podem trobar referències i elements identificadors de la seva persona, leitmotivs que s'expressen en diversos mitjans, com el cinema i les escenificacions fotogràfiques, l'adaptació literària i, darrerament, també en la pintura.
Resulta molt revelador llegir Lenz de Georg Büchner (1835) i Landor's Cottage (1849), l'últim relat d'Edgar Allan Poe, dues referències primerenques en l'obra de Graham, fixant-nos tant en els autors com en els personatges que aquests van crear per a la literatura.