.
Revista l'Espill

El paper de l'intel·lectual en la societat
Comentaris

 

Victor Klemperer