L'Anticrist
L'espirit alemany en perill
Erns Robert Curtius
L'Anticrist.
Friedrich Nietzsche.
La literatura demolida.
Karl Kraus.
Sobre l'assaig i la seva prosa. Max Bense.

Oració a la vida
Lou von Salomé i Nietzsche
Intel·lectuals i política.
Victor Klemperer
Assaigs.
Victor Klemperer
Crisi de l'humanisme
Ernst Robert Curtius


El món de 1914
Stefan Zweig
La tasca del traductor
Walter Benjamin
Petita crònica
Stefan Zweig

Marc Jiménez Buzzi