.

El paper de l'intel·lectual en la societat
Breviaris Assaigs

  Traducció: Marc Jiménez Buzzi

 

Victor Klemperer