Revista l'Espill

L'assaig i la seva prosa

Max Bense