L’Anticrist: l’adveniment d’un clàssic

Joan David Mateu i Alonso
Lletres del Grup del Llibre
Desembre 2004/gener 2005

Tot lector en la nostra llengua haurà d’estar ben satisfet per l’esdeveniment editorial que suposa la primera i magnífica traducció catalana d’un dels llibres més importants de la cultura europea, i a la vegada també més incòmodes per aquesta, com és L’Anticrist de Nietzsche. Aquesta satisfacció augmentarà de ben segur en apreciar l’excel·lent edició que ha preparat Antonio Morillas, amb una potent introducció, que ilustra clarament la tragèdia dels últims anys de vida de Nietzsche i la no menys tràgica història d’aquest text que tanta polèmica ha generat, especialment pel seu segrest i tergiversació per part de la germana de l’autor.

Però les virtuts d’aquesta nova edició catalana van més enllà, ja que, a més de l’excel·lent traducció de Marc Jiménez Buzzi, lloada pels especialistes nietzschians, amb una prosa fluïda i molt ben aconseguida que facilita la lectura en fer parlar català a Nietzsche, inclou un índex conceptual i d’autors que cobra un valor inestimable per a tots aquells que ens interessem per algun dels múltiples vessants que ofereix l’opera nietzschiana, i un apartat de notes que enriqueix la lectura de forma més que notable.

Aquest treball de comentari, documentació, ordenació i agudesa en la reflexió filosòfica de Morillas enriqueix una edició que supera les més conegudes en llengua castellana.

Tanmateix, no podem passar l’oportunitat de cridar l’atenció sobre la importància de L’Anticrist dins de la producció de Nietzsche; aquesta obra, amb un subtítol ben eloqüent (“Maledicció sobre el cristianisme”), és un dels últims textos que va escriure l’autor abans de patir el col·lapse psíquic. Projectat com el primer llibre de la gran obra que rumiava Nietzsche, la Transvaloració de tots els valors, no obstant això, com se’ns explica en la introducció, L’Anticrist és ell mateix ja aquesta Transvaloració de tots els valors . Així doncs, tenim l’oportunitat de gaudir de la darrera obra de Nietzsche, i potser la que en compendia l ’etapa de maduresa, en una magnífica edició amb unes notes que fan referència no sols a les fonts de l’autor o a altres parts de la seva obra publicada, sino també als fragments pòstums dels darrers anys de la seva vida, on podem trobar els esborranys, els preparatius per el que havia de ser el gran llibre que projectava. A més, la bibliografia que ofereixen les notes de Morillas abasta des de la influència del budisme i l’islamisme en la crítica als valors cristians, fins a les lectures dels historiadors del cristianisme, passant per les referències directes a passatges bíblics i a clàssics grecoromans.

Ara bé, la importància del text nietzschià excedeix els cercles acadèmics i erudits, i s’ha convertit en un llibre de lectura atractiva per al gran públic, per la dificultat d’interpretació que suposa la lectura de  L’Anticrist, l’edició d’Antonio Morillas pot servir com una magnífica introducció al pensament del Nietzsche madur: l’apartat de notes constitueix una guia excel·lent per aprendre a caminar per les escarpades sendes del pensament nietzschià.

Hem d’estar agraïts per l’esforç editorial que ha donat un fruit tan ben madurat. No haurien de deixar passar l’oportunitat d’aconseguir una magnífica edició catalana d’aquest clàssic de la filosofia i el pensament contemporanis.


L’Anticrist. Maledicció sobre el cristianisme de Friedrich Nietzsche.
© edició Antonio Morillas © traducció Marc Jiménez Buzzi