ARTICLES PREMSA.
   
  Qui tem l'anticrist?
Marc Jiménez / Lletra Petita /Setembre de 2006
   
La fúria anticristiana La fúria anticristiana.
Jordi Llovet. / Barcelona/ El vostres clàssics, El País 15-07-2004
   
Nietzsche contra el cristianisme Nietzsche contra el cristianisme
La tergiversació del pensament nietzschià en mans dels nazis
Buit editorial

Valèria Gaillard. / Barcelona/ Cultura, El Punt 2-08-2004
   
Una nueva, una extraordinaria edición catalana de El Anticristo

Una nueva, una extraordinaria edición catalana de El Anticristo
Joan B. Llinares (Universitat de València)

   
Contra la tolerancia  Contra la tolerancia 
Manuel Delgado ( Universidad de Barcelona.)/ Tribuna, El Pais 30-01-2005
   
L’Anticrist: l’adveniment d’un clàssic L’Anticrist: l’adveniment d’un clàssic
Joan David Mateu i Alonso ( Universitat de València)
Lletres del Grup del Llibre, Desembre 2004/gener 2005
   
  El bigoti de Bismark
Pau Dito Tubau / AVUI / 28 d'abril del 2005
   

L’Anticrist. Maledicció sobre el cristianisme de Friedrich Nietzsche.
© edició Antonio Morillas © traducció Marc Jiménez Buzzi